reklam

Vekaletname Çeşitleri

VEKALETNAME ÇEŞİTLERİ

Noterden vekaletname hazırlattırılırken dikkat edilmesi gereken konular:

1- Şirkete ait Vekaletname : Şirket adına çıkartılacak vekaletnameler için “Şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten” ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için tarafımıza yetki vermiş olursunuz, sonrasında tekrardan vekaletname çıkartmakla uğraşmadığınız gibi gereksiz ücret ödemekten de kurtulmuş olursunuz.

2- Boşanma Ve Tanıma Tenfiz Davası için Vekaletname : Vekaletnamenin boşanma ya da tanıma tenfiz davası için hazırlanması gerektiği notere mutlaka söylenmelidir. Noterde 2 fotoğraf ve kimlik yada ehliyetiniz hazır bulunmalıdır.

Uyarı : vekaletname örnekleri ve açıklamaları kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmış olup örnek vekaletnameler içeriği itibari ile daha geniş veya dar yetkileri içerebilir. Yukarıda yazılı vekalet örneklerinin açıklamaları, vekaletname içeriğindeki terimlerin açıklamaları, tam olarak vekaletnamenin veya terimlerin karşılığı olmayabilir, ayrıca  çıkarılma aşamasında  ihtiyaç duyulan öğeleri de tam olarak yansıtmayabilir.  Söz konusu vekaletnameleri örnek alarak kullanan kişiler bu şartları bilerek kullanmalıdır. Bu sayfada yazılı olan ve bu sayfanın bağlantılarında yazılı vekaletname örneklerinden dolayı hiç bir yasal taahhüdümüz sorumluluğumuz bulunmamaktadır

 

VEKALETNAME NASIL ÇIKARTILIR?

Örneği temin edilen vekaletname hazırlanıp sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra yerel herhangi bir Noterin huzurunda imzalanabilir. (Noterler belgenin anılan şahıs tarafından imzalandığına onay verdiklerinden, vekaletnamenin içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.)

Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar vardır. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.
Vekaletname işlemlerinde örnek bir metin Türkiye’deki bir noterden/avukattan temin edilebileceği gibi, Sanal Konsolosluk Form Bankası-Vekaletname bölümünden de alınabilir.
Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafın Noter’e mühürlettirilmesi tavsiye olunur.

Aşağıdaki konularda hazırlanacak vekaletnamelerin geçerli olabilmesi için özellikle şu ayrıntılara metinde yer verilmesi gerekmektedir:

 • Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri
 • Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3’te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.
 • Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız
 • Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.
 • Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi
 • Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri

Bu bilgiler ile vekaletname hazırlandıktan sonra vekaleti veren kişinin, okuyup kontrol etmesi ve vekaletnamenin istek doğrultusunda hazırlanmış olduğuna kanaat getirildikten sonra imzalaması istenir.

Vekaletname kontrol edilirken:

 • Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına
 • Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
 • Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
 • Türkiye’de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Vekaletname okunup imzalandıktan sonra farkedilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir.

Gerekli Belgeler :

 • Nüfus cüzdanı
 • 2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf
 • Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekaletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekalete yazılması gerekmektedir.)
 • Yurt dışı adres ve telefon numaraları