reklam

Ticaret Hukuku

  • Ticari şirketlere yönelik hukuki danışmanlık hizmeti
  • Ticari anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket kuruluşları, hisse devri, sermaye artırımı şirket bölünmeleri, fesih ve tasfiye istemleri, şirket öz sermaye tespitleri, kurul kararlarının iptaline yönelik hukuki işlemler
  • Ticari şirketlerin taraf olduğu açılmış veya açılacak davaların takibine yönelik avukatlık hizmetleri