reklam

Sözleşmeler Hukuku

 • Şirket Ortaklık Sözleşmeleri
 • Alacağın temliki sözleşmeleri
 • Alım satım sözleşmeleri
 • Arsa Payı karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Taşınmaz rehin sözleşmeleri
 • Sigorta sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Komisyon sözleşmeleri
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması hizmetleri.
 • Akit sonrası doğan ihtilaflar sebebiyle açılan veya açılabilecek dava ve takiplerde avukatlık hizmetleri.