reklam

Sigorta Hukuku

  • Sigorta poliçesinden doğan alacak davaları
  • Trafik kazaları nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılacak tazmiat davaları
  • Hayat ve malüliyet sigortası davaları