reklam

Marka ve Patent Hukuku

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlere ilişkin tescillere yönelik danışmanlık hizmetleri
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakkına tecavüzün men’i için açılabilecek hukuk ve ceza davaları
  • Marka, patent,endüstriyel tasarım ve faydalı model hükümsüzlüğü davaları
  • Marka ve buluşun itibarının kaybı nedeniyle tazminat davaları
  • Marka ve patent ile ilgili kurum kararlarının iptali
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellere tecavüzün olmadığına ilişkin tespit işlemleri
  • Patent isteme hakkı ve patentin gaspı iddiası talepleri
  • Zorunlu lisans ve ön kullanım hakkına ilikin işlemler.
  • Lisans ve devir sözleşmeleri.