reklam

İş Hukuku

  • İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan;
  • Belirli işçi alacağı davaları
  • Belirsiz işçi alacağı ve tespit davaları
  • Feshin geçersizliği ve işe iade davaları
  • İhbar ve Kıdem tazminatlarına yönelik alacak davaları
  • Emekli maaşından kesilen sosyal güvenik kurumu destek primine yönelik alacak davası
  • Tazminat tespit protokolleri
  • Kötü Niyetli Fesih tazminatı,Sendikal Tazminat, Akdi Tazminatlar,Kötü Niyet Tazminatına ilişkin davalar.
  • İşveren müvekkillere yönelik iş hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri