reklam

Ceza Hukuku

Ceza hukuku kapsamında açılan, soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki; müşteki, mağdur ve sanık sıfatına haiz müvekkillere yargılama süreleri boyunca hukuk müşavirliği ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

    • Fikri ve Sınai Haklara yönelik suçlar,
    • Ekonomik suçlar
    • Bilişim suçları
    • Çocuk Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar